HOME やさしい日本語 English 中文 한국 조선어 Español Português Tagalog Tiếng Việt 日本語
多言語生活情報 in かわさき
Multilingual Impormasyon para sa pang Araw-araw na Buhay sa Kawasaki

Multicultural Center Kawasaki
Pagsiyasat
◆Addres
〒210-0851 1F Akatsuki Bldg., 1-9-14 Hamacho, Kawasaki Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
◆Access
Sumakay sa Rinko Bus para sa Daishi o Mitsui-Futo at bumaba sa babaan ng Yotsukado Bus. Ang sentro ay 5 minutong lalakarin.
->Tingnan ang Mas Malaking Mapa
Hot Topics
社会福祉法人青丘社 ほっとライン会報
「やさしい日本語」一緒に学びましょう
社会福祉法人青丘社 ほっとライン会報6月
翻訳・通訳ボランティア募集
社会福祉法人青丘社 ほっとライン 新館会報NO10(2月)
 7  2024
Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
< >
Rádio de Kawasaki
(TEST)
テストデータ20130407TEST[6]
PEPSI
多文化共生センター かわさきラジオ(TEST)test[5]
テスト映像 Test Movie
[4]
more
Matatapos ang Mail Magazine Intercom Kawasakiku2019-03-24
Mail Magazine InterCom Kawasakiku ay hindi na mamimigay pagkatapos ang Marso 31.

Mula Abril, nasa website ng Kawasaki Ward ang mga impormasyon na importante sa pang-araw-araw na buhay na salitang Hapon na simple, English, Chinese, Portuguese, korean, Spanish at Tagalog.

Tuwing 15th ng buwan ang update.
http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000105222.html

Puwede rin tanggapin ang babala sa Email kapag may bagong impormasyon.

1 Ipadala ang blank mail sa:
mailnews@k-mail.city.kawasaki.jp
sa pamamagitan ng kompyuter o smartphone.

2 Tatangapin ang reply para magsubscribe.
3 Pindutin ang URL para buksan ang website.
4 Pindutin ang button na 「同意する」(Agree).
5 Pindutin ang button na 「メールマガジン登録へ」(Subscription ng Mail Magazine)
6 Piliin ang checkbox sa kaliwa na「かわさきく たげんご せいかつじょうほう めーるまがじん」(Kawasaki ward Living information in multilingual) at iclick
7 Pindutin ang button na 「登録」(Subscription)
8 Pindutin ang button na 「終了」(Isara)
9 pagtapos na ang Subscription. Isara ang browser.
http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000105464.html

Katanungan : Kikaku-ka, Ward Office
Tel:044-201-3267, Fax:044-201-3209
Ang iskedyul ng pagkokolekta ng mga basura at recyclable ay babaguhin simula sa buwan ng Abril2019-03-17
Ang Kawasaki Seikatsu Kankyo Jigyosho (Kawasaki Life Environment Office), na kasalukuyang sumasaklaw sa ilang mga distrito sa Kawasaki ward at lahat ng Saiwai ward, ay magsasara sa ika-31 ng Marso 2019.

Ang lahat ng Kawasaki ward ay magiging saklaw ng Nambu Seikatsu Kankyo Jigyosho (Nambu Life Environment Office) pagkatapos ng ika-1 ng Abril. Sa pagsaalang-alang ng balanse ng halaga ng koleksyon para sa bawat araw, ang mga araw ng pagkolekta ng mga basura at mga recyclable ay magbabago sa lugar ng Kawasaki- Ku at Saiwai-ku.
Walang pagbabago sa mga uri ng mga basura at recyclable na kokolektahin at wala ring pagbabago kung gaano kadalas ang pagkolekta nito.
Para sa karagdagang mga detalye, mangyaring sumangguni sa poster sa bawat collection point o sa website ng Lungsod ng Kawasaki.

Mga Katanungan: Nambu Seikatsu Kankyo Jigyo-sho
Tel:044-266-5747
Fax:044-287-1840
Tangkilikin ang pag-aaral ng wikang Hapon! (Pagbabasa at pagsusulat ng Hapon)2019-03-17
Ang Japanese class na ito ay isang lugar kung saan hindi mo lamang matututunan ang pang-araw-araw na pag-uusap sa Hapon, pagbabasa, at pagsulat, kundi matutunan mo rin ang pagpapalitan ng karanasan at impormasyon ng bawat kalahok, kasama ang ibang mga dayuhan at mga boluntaryo.
Maaari kang sumali sa pag-aaral na ito anumang oras, kapag may bagante.
Sa Kyoiku Bunka Kaikan, sa bawat City Hall, Fureai-kan at Kokusai Koryu center

Para sa mga dayuhan na naninirahan o nagtatrabaho sa Lungsod ng Kawasaki, dumalo sa isang paaralan sa Kawasaki. Ang serbisyo sa pag-aalaga ng bata ay magagamit sa ilang mga pasilidad.

Bayad: 540 Yen para sa bawat sesyon na gaganapin sa sentro ng Kokusai Kyoru.
Mangyaring bayaran ang lahat ng mga sesyon na iyong sasalihan sa simula ng unang termino.
Bayad sa pag-aaral: Libre para sa ibang mga lugar (Kinakailangang magbayad para sa activity fee o mga materyales sa ilang mga lugar.)

Aplikasyon
Tumawag o magtanong sa bawat pasilidad
(Ang mauunang pumila ay siyang unang mapaglilingkuran.)
Mga Katanungan:
Kyoiku Iinkai Shogai Gakushu Suishin-ka
Tel:044-200-3304
Fax:044-200-3950
Useful Link Information
Gabay sa tanggapan ng Kawasaki Ward
Fureai Kan
Hospital and Clinic Search (Kawasaki City)
Maghanda. Kawasaki
Consultation Desk para sa mga dayuhang naninirahan sa Kawasaki City
Importanteng kaalaman sa pang araw-araw na buhay
◎GABAY Kawasaki Ward Child-Raising LIBRO "SANPOMICHI" published in foreign languages[551]
Libreng Konsultang Pang-kalusugan[523]
Impormasyon mula sa Kawasaki City National Health Insurance Office ②[520]
Impormasyon mula sa Kawasaki National Health Insurance opisina ①[519]
Tayo’y Magsaya sa pag-aaral ng Wikang Hapon![518]
Pagpapayong programa para sa mga dayuhan[515]
Tumaas ng 8%- ang buwis[513]
TANGGAPAN NG APLIKANTE SA IMIGRASYON SA PAMAMAGITAN NG ELEKTRONOHIYA AT PARAAN NG PAALALA AY NAGSIMULA NA NOONG HUNYO 24, 2013[439]
Huling impormasyon galing sa InterCom
Matatapos ang Mail Magazine Intercom Kawasakiku [1148]
Ang iskedyul ng pagkokolekta ng mga basura at recyclable ay babaguhin simula sa buwan ng Abril [1147]
Tangkilikin ang pag-aaral ng wikang Hapon! (Pagbabasa at pagsusulat ng Hapon) [1146]
Ang sistema ng Hoken Fukushi Center ay magbabago (Health & Social welfare center) [1145]
Nag-aalok ng libreng tiket para sa heated indoor pool at training room [1144]
Ang bagong paraan ng pamamahagi ng application form para sa pinansiyal na tulong pang-edukasyon [1143]
Pansamantalang pagbubukas ng mga service counter [1141]
Keikyu-Daishi Line (sa pagitan ng Higashi-monzen station at Kojimashinden station) ay magiging underground railway simula Linggo ng ika-3 ng Marso. [1135]
Aplikasyon para sa Waku Waku Plaza [1133]
Job Fair para sa mga International Student [1132]
Ang mga tulong salapi para sa isterilisasyon ng mga pusa (ang ikalawang termino) [1131]
Sistema ng pagbabayad ng National Pension Premium sa isang paunang-bayad [1130]
Rehistrasyon sa miyembro ng InterCom newsletter.
Pagkatapos mgrehistro makakatanggap ka ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng email.
mail-magazine

--多文化共生センターかわさき-- Copyright www.Tabunka-Kawasaki.com All Rights Reserved