HOME やさしい日本語 English 中文 한국 조선어 Español Português Tagalog Tiếng Việt 日本語
多言語生活情報 in かわさき
Multilingual Impormasyon para sa pang Araw-araw na Buhay sa Kawasaki

Multicultural Center Kawasaki
Pagsiyasat
◆Addres
〒210-0851 1F Akatsuki Bldg., 1-9-14 Hamacho, Kawasaki Ward, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
◆Access
Sumakay sa Rinko Bus para sa Daishi o Mitsui-Futo at bumaba sa babaan ng Yotsukado Bus. Ang sentro ay 5 minutong lalakarin.
->Tingnan ang Mas Malaking Mapa
Hot Topics
社会福祉法人青丘社 ほっとライン会報
「やさしい日本語」一緒に学びましょう
社会福祉法人青丘社 ほっとライン会報6月
翻訳・通訳ボランティア募集
社会福祉法人青丘社 ほっとライン 新館会報NO10(2月)
 7  2024
Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
< >
Rádio de Kawasaki
(TEST)
テストデータ20130407TEST[6]
PEPSI
多文化共生センター かわさきラジオ(TEST)test[5]
テスト映像 Test Movie
[4]
more
Pansamantalang pagbubukas ng mga service counter2019-03-06
Ang mga service counter ay magbubukas sa ikalawa at ikaapat na Sabado bawat buwan sa may Kumin-ka · Hoken Nenkin-ka, ward office (sa ika-9 at ika-23 ng Marso, at ika-13 at ika-27 ng Abril)
Ang mga service counter ay pansamantalang bubuksan sa ika-30 ng Marso Sabado, 8:30am-12:30pm, upang mabawasan ang dami ng tao sa panahon ng paglilipat.
Kung kailangan mong magpa-rehistro sa paglilipat sa loob at labas ng ward, gamitin ang iyong lokal na ward office.
(Ang mga branch office ay hindi magbubukas.)

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000034383.html

Para sa ika-30 ng Marso
http://www.city.kawasaki.jp/templates/press/250/0000104564.html"
Keikyu-Daishi Line (sa pagitan ng Higashi-monzen station at Kojimashinden station) ay magiging underground railway simula Linggo ng ika-3 ng Marso.2019-03-06
Ang lungsod ng Kawasaki ay patuloy na tinataguyod ang proyektong elevated railroad upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan.
At sa istasyon ng Sangyo doro, magbabago ang pag-access mula sa gate ng tiket papuntang platform ng dahil sa parehong platform ay nasa ilalim ng lupa o underground.
Walang pagbabago sa lokasyon ng ticket gate.

Mga Katanungan: Para sa patuloy na pagtaguyod ng elevated railroad project ng Keikyu Daishi Line
Kensetsu Ryokuseikyoku Doro Kasen Seibibu Doroseibi-ka
Tel:044-200-2723,
Fax:044-200-7703
Aplikasyon para sa Waku Waku Plaza2019-02-26
Ang Waku Waku Plaza ay maglalaan ng mga pasilidad para sa pangangalaga ng bata o Childcare sa mga paaralan, tuwing Sabado at summer holiday.
(hanggang 6:00 pm)
Sa summer holiday, ito ay magbubukas simula 8:00 am ng Lunes hanggang Biyernes (subalit magbubukas ito ng 8:30 am sa mga karaniwang araw)
Ang mga mapipili dito ay ang mga batang mag-aaral na nasa unang baitang hanggang ika-anim na baitang simula Abril na nag-aaral sa isang municipal elementary school sa loob ng lingsod ng Kawasaki o nakatira sa Kawasaki.

Ang Kosodate Shien Waku Waku Plaza ay maglalaan ng mga pasilidad para sa pangangalaga ng bata o Childcare sa isang ligtas na lugar (hanggang 7:00 pm).
Ang mga mapipili dito ay ang mga batang mag-aaral na gumagamit ng pasilidad ng Waku Waku Plaza at may mga taga-pangalaga o mga magulang na hindi masusundo ang kanilang anak ng 6:00 pm dahil sa kanilang trabaho.
Buwanang Bayad: 2,500 Yen

Mga paaralang sakop ng WakuWaku Plaza
Sakura elementary school, Oshima elementary school, Higashi-oshima elementary school
Mga Katanungan: Fureaikan
Tel:044-276-4800, Fax:044-287-2045

Para sa ibang mga paaralan
Katanungan: Kawasaki Shimin Katsudo center
Tel:044-430-5603, Fax:044-430-5577
Useful Link Information
Gabay sa tanggapan ng Kawasaki Ward
Fureai Kan
Hospital and Clinic Search (Kawasaki City)
Maghanda. Kawasaki
Consultation Desk para sa mga dayuhang naninirahan sa Kawasaki City
Importanteng kaalaman sa pang araw-araw na buhay
◎GABAY Kawasaki Ward Child-Raising LIBRO "SANPOMICHI" published in foreign languages[551]
Libreng Konsultang Pang-kalusugan[523]
Impormasyon mula sa Kawasaki City National Health Insurance Office ②[520]
Impormasyon mula sa Kawasaki National Health Insurance opisina ①[519]
Tayo’y Magsaya sa pag-aaral ng Wikang Hapon![518]
Pagpapayong programa para sa mga dayuhan[515]
Tumaas ng 8%- ang buwis[513]
TANGGAPAN NG APLIKANTE SA IMIGRASYON SA PAMAMAGITAN NG ELEKTRONOHIYA AT PARAAN NG PAALALA AY NAGSIMULA NA NOONG HUNYO 24, 2013[439]
Huling impormasyon galing sa InterCom
Matatapos ang Mail Magazine Intercom Kawasakiku [1148]
Ang iskedyul ng pagkokolekta ng mga basura at recyclable ay babaguhin simula sa buwan ng Abril [1147]
Tangkilikin ang pag-aaral ng wikang Hapon! (Pagbabasa at pagsusulat ng Hapon) [1146]
Ang sistema ng Hoken Fukushi Center ay magbabago (Health & Social welfare center) [1145]
Nag-aalok ng libreng tiket para sa heated indoor pool at training room [1144]
Ang bagong paraan ng pamamahagi ng application form para sa pinansiyal na tulong pang-edukasyon [1143]
Pansamantalang pagbubukas ng mga service counter [1141]
Keikyu-Daishi Line (sa pagitan ng Higashi-monzen station at Kojimashinden station) ay magiging underground railway simula Linggo ng ika-3 ng Marso. [1135]
Aplikasyon para sa Waku Waku Plaza [1133]
Job Fair para sa mga International Student [1132]
Ang mga tulong salapi para sa isterilisasyon ng mga pusa (ang ikalawang termino) [1131]
Sistema ng pagbabayad ng National Pension Premium sa isang paunang-bayad [1130]
Rehistrasyon sa miyembro ng InterCom newsletter.
Pagkatapos mgrehistro makakatanggap ka ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng email.
mail-magazine

--多文化共生センターかわさき-- Copyright www.Tabunka-Kawasaki.com All Rights Reserved